principles_banner

Нашите принципи

Нашите принципи

our principles

Клиенти

 • Клиентите са нашият Бог, а качеството е Божие изискване.
 • Удовлетворението на клиентите е единственият стандарт за тестване на нашата работа.
 • Нашата услуга е не само следпродажбено обслужване, но и целият процес.Концепцията за услугата преминава през всички производствени звена.

Служители

 • Надяваме се, че безопасността на производството е отговорност на всеки
 • Ние уважаваме, вярваме и се грижим за нашите служители
 • Вярваме, че заплатата трябва да бъде пряко свързана с работата и трябва да се използват всякакви методи
 • Когато е възможно, като стимули, споделяне на печалбата и т.н.
 • Очакваме служителите да работят честно и да получават награди за това.
our principles
our principles

Доставчици

 • Разумна цена на суровините, добро отношение към преговорите.
 • Ние молим доставчиците да бъдат конкурентоспособни на пазара по отношение на качество, цени, доставка и обем на доставките.
 • Ние поддържаме отношения на сътрудничество с всички доставчици в продължение на много години.